Tips & Trix

1. Placera automaten på en förhöjning för att den ska hållas torr och fräsch över året.

2. Ställ den med fördel nära en mer tät skog för där känner sig vildsvinen trygga och håller sig då gärna i närheten och går lättare fram till automaten.

3. Använd ledbelysning för att ljussätta åteln. Med hjälp av FeedCon kan du sänka belysningen till 10-20% styrka när du inte är på plats, vilket sparar batteriet. I och med denna grundbelysning vänjer sig vildsvinen vid att det finns ljus på platsen. Med den nya fjärrstyrningen kan du dessutom justera belysningen direkt när du är på plats.

4. Välj en plats som är så lättillgänglig som möjligt för att förenkla foderhanteringen. Försök undvik placering nära hårt trafikerade vägar.

5. Se till att det alltid finns foder kring automaten så att djuren uppehåller sig i området. Använd fodersparläget om du vill hålla igång åteln med minsta möjliga svinn på foder.

6. Tänk på placeringen i relation till var vinden normalt sett kommer ifrån. Placera skjutkojan/tornet så du oftast har vinden i ansiktet.