Vilken täckning krävs på telenätet för att kunna använda FeedCon?

I FeedCon finns ett fast inbyggt simkort från Telia. Utöver Telias nät fungerar FeedCon även på Telenors och Tele 2 nät i Sverige. Minimal täckning krävs för att FeedCon ska fungera. FeedCon fungerar även i övriga Europa och Baltikum.